Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin Luận án: "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy cấp xã ở nước ta hiên nay"

Thứ ba 23/05/2017 10:43

AJC trân trọng giới thiệu thông tin Luận án: "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy cấp xã ở nước ta hiên nay" cụ thể như sau:

- Trích yếu Luận án

- Tóm tắt kết luận mới

- Tóm tắt kết luận mới tiếng Anh

- Tóm tắt Luận án

- Luận án 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền