Chủ nhật 24/06/2018 00:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Hùng

Thứ sáu 13/10/2017 09:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Hùng cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền