Chủ nhật 22/07/2018 19:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các học phần bổ sung trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 ngành Báo chí học

Thứ tư 03/01/2018 11:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các học phần bổ sung trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 ngành Báo chí học cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền