Chủ nhật 24/06/2018 00:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Hải Dương

Thứ sáu 02/06/2017 16:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Hải Dương cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền