Chủ nhật 24/06/2018 00:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thứ năm 04/05/2017 17:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền