Thứ hai 23/07/2018 18:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thứ ba 06/02/2018 09:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền