Thứ hai 23/07/2018 18:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

Thứ ba 16/01/2018 10:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ cụ thể như sau:

Chi tiết xem danh sách TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền