Thứ sáu 17/08/2018 02:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Thứ sáu 08/09/2017 16:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền