Thứ hai 23/07/2018 18:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 4 năm 2018

Thứ sáu 23/03/2018 16:25

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 4 năm 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền