Chủ nhật 24/06/2018 00:30 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học tập trung Báo chí khóa 19.1

Thứ tư 10/05/2017 10:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học tập trung Báo chí khóa 19.1 cụ thể như sau: 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền