Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học môn chung các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

Thứ năm 31/05/2018 10:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học môn chung các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền