Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên lớp Cao học Quản lý xã hội khoá 22 đợt 2 (2016-2018) tại Sóc Trăng

Thứ tư 09/05/2018 16:56

Xem và tải tài liệu tại đây KH Bao ve lv QLXH K22 tại Soc Trang_2.doc

Học viện Báo chí & Tuyên truyền