Chủ nhật 24/06/2018 00:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi phòng học các lớp khóa 37

Thứ sáu 13/10/2017 09:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học các lớp khóa 37 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền