Thứ sáu 25/05/2018 23:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi phòng học các lớp khóa 35

Thứ ba 29/08/2017 10:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học các lớp khóa 35 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền