Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi lịch thi vấn đáp môn tiếng Anh học phần III năm học 2017 các ngành Báo chí học, Quan hệ quốc tế K36

Thứ năm 07/12/2017 10:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi vấn đáp môn tiếng Anh học phần III năm học 2017 các ngành Báo chí học, Quan hệ quốc tế K36 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền