Thứ tư 26/09/2018 03:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai 18/06/2018 15:00

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền