Chủ nhật 22/07/2018 19:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra đợt 2 cho sinh viên Khóa 34 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai 18/12/2017 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra đợt 2 cho sinh viên Khóa 34 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền