Thứ ba 14/08/2018 13:29 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Thứ hai 06/08/2018 09:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền