Chủ nhật 22/07/2018 19:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35

Thứ tư 13/12/2017 09:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35 cụ thể như sau:

- Lớp tín chỉ

- Lớp hành chính

Học viện Báo chí & Tuyên truyền