Thứ tư 15/08/2018 05:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 35, 36, 37

Thứ tư 13/06/2018 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 35, 36, 37 cụ thể như sau:

1. Khóa 35: - Lớp Hành chínhLớp Tín chỉ

2. Khóa 36: Lớp hành chính và lớp tín chỉ

3. Khóa 37: Lớp hành chính và lớp tín chỉ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền