Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao khóa 37 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ sáu 01/09/2017 11:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời khóa biểu các lớp chất lượng cao khóa 37 học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền