Chủ nhật 22/07/2018 02:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt năm học 2016 - 2017

Thứ tư 20/09/2017 16:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết danh sách xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền