Thứ tư 26/09/2018 03:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung

Thứ sáu 15/06/2018 10:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung cụ thể như sau:

Xem chi tiết Tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền