Thứ sáu 17/08/2018 18:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Phòng thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 K34

Thứ tư 31/01/2018 16:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phòng thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 K34 cụ thể như sau:

Chi tiết xem danh sách TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền