Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi trả nợ môn của K33, K35B và thi lại của các khóa K34,K35,K36B năm học 2017 - 2018

Thứ sáu 01/09/2017 15:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi trả nợ môn của K33, K35B và thi lại của các khóa K34, K35, K36B năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền