Thứ hai 23/07/2018 18:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi trả nợ môn cho sinh viên khóa 34

Thứ tư 21/03/2018 14:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi trả nợ môn cho sinh viên khóa 34 cụ thể như sau:
Danh sách sinh viên thi lại TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền