Thứ tư 26/09/2018 21:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018 khóa 35 đợt 2

Thứ ba 31/10/2017 15:25

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018 khóa 35 đợt 2 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền