Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần học kỳ I, năm học 2017 - 2018 khóa 35 đợt 1

Thứ tư 06/09/2017 09:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần học kỳ I, năm học 2017 - 2018 khóa 35 đợt 1 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền