Chủ nhật 22/07/2018 19:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần các lớp khóa 37 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ ba 28/11/2017 09:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp khóa 37 học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền