Chủ nhật 22/07/2018 19:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2017 - 2018 lớp Chính trị phát triển K37B

Thứ hai 11/12/2017 16:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2017 - 2018 lớp Chính trị phát triển K37B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền