Thứ tư 26/09/2018 21:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tin học đợt 2 lần 2 k34

Thứ tư 14/03/2018 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học đợt 2 lần 2 k34 cụ thể như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền