Chủ nhật 22/07/2018 19:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017

Thứ năm 15/06/2017 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết xem Tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền