Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho các khóa đại học chính quy tại Học viện

Thứ ba 05/06/2018 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho các khóa đại học chính quy tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền