Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 châu Âu ngày 27.8

Thứ sáu 01/09/2017 17:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 châu Âu ngày 27.8 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền