Thứ tư 26/09/2018 04:30 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch xét và thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đợt 2) năm 2017

Thứ sáu 06/10/2017 15:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch xét và thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đợt 2) năm 2017 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền