Thứ ba 14/08/2018 13:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 37

Thứ sáu 03/08/2018 10:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 37 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền