Thứ ba 19/06/2018 04:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và khóa 36B

Thứ ba 29/05/2018 09:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và khóa 36B cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền