Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy và phòng thi tin học đợt 4

Thứ sáu 01/06/2018 17:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy và phòng thi tin học đợt 4 cụ thể như sau: 

- Hướng dẫn thi trắc nghiệm

- Danh sách phòng thi 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền