Chủ nhật 22/07/2018 19:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên khóa 33

Thứ tư 14/06/2017 15:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đạt và chưa đạt chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ xét tốt nghiệp khóa 33 cụ thể như sau:

Chi tiết xem danh sách TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền