Thứ tư 23/05/2018 20:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách thi tin học và ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt cuối cho sinh viên khóa 33

Thứ ba 15/08/2017 10:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi tin học và ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt cuối cho sinh viên khóa 33 cụ thể như sau:

- Danh sách thi Tin học

- Danh sách thi Ngoại ngữ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền