Thứ tư 20/06/2018 06:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách thi tin học đợt 2 lần 2 K34

Thứ sáu 02/03/2018 14:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi tin học đợt 2 lần 2 K34 cụ 

- Danh sách thi tin học đợt 2 lần 2 K34

- Hướng dẫn trả lời thi trắc nghiệm

Học viện Báo chí & Tuyên truyền