Thứ tư 26/09/2018 22:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách thi ngoại ngữ đợt 2 K34

Thứ tư 17/01/2018 15:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi ngoại ngữ đợt 2 K34 cụ thể như sau:

Chi tiết xem danh sách TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền