Thứ sáu 25/05/2018 23:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách thi các môn Ngoại ngữ học phần 4 (dành cho K34) năm học 2016-2017

Thứ năm 17/08/2017 11:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi các môn Ngoại ngữ học phần 4 (dành cho K34) năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

- Danh sách thi Vấn đáp

- Danh sách tiếng Anh

- Dang sách tiếng Trung

Học viện Báo chí & Tuyên truyền