Chủ nhật 22/07/2018 19:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra có chứng chỉ ngoại ngữ thi ở ngoài Học viện

Thứ sáu 16/06/2017 16:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra có chứng chỉ ngoại ngữ thi ở ngoài Học viện

Xem chi tiết danh sách TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền