Thứ tư 15/08/2018 05:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi vấn đáp các môn Ngoại ngữ và danh sách thi viết môn Tiếng Trung học phần 4 (K36), HK2 năm học 2017-2018

Thứ năm 07/06/2018 08:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi vấn đáp các môn Ngoại ngữ và danh sách thi viết môn Tiếng Trung học phần 4 (K36), HK2 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

- Thi vấn đáp

- Thi viết Tiếng Trung

Học viện Báo chí & Tuyên truyền