Thứ tư 23/05/2018 20:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi tin học và ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt cuối khóa 33

Thứ năm 17/08/2017 08:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi tin học và ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt cuối khóa 33 cụ thể như sau:

- Phòng thi Tin học

- Phòng thi B1

- Phòng thi vấn đáp B1

- Phòng thi B2

- Phòng thi vấn đáp B2

Học viện Báo chí & Tuyên truyền