Chủ nhật 22/07/2018 19:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi Ngoại ngữ học phần 3 (K36), học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thứ năm 30/11/2017 14:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi Ngoại ngữ học phần 3 (K36), học kỳ 1 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

- Danh sách phòng thi viết tiếng Trung

- Danh sách phòng thi viết tiếng Anh (ca 2)

- Danh sách phòng thi viết tiếng Anh (ca 2 - miễn học)

- Danh sách phòng thi viết tiếng Anh (ca 1)

- Danh sách phòng thi vấn đáp

Chú ý:

- Sinh viên các lớp từ N01 đến N20 thi ca 1, sinh viên các lớp từ N21 đến N28, sinh viên thuộc diện miễn học và các lớp tiếng Trung thi ca 2.
- Sinh viên không có tên trong danh sách thi cần sớm liên hệ với khoa Ngoại ngữ để giải quyết, hạn cuối là 17h00 ngày 01/12/2017.Học viện Báo chí & Tuyên truyền