Thứ sáu 25/05/2018 23:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi B1 khung Châu Âu đợt 3 năm 2017

Thứ sáu 25/08/2017 15:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi B1 khung Châu Âu đợt 3 năm 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết danh sách xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền