Thứ ba 14/08/2018 13:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học

Thứ tư 09/05/2018 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học cụ thể như sau:

- Hướng dẫn trả lời thi trắc nghiệm

- Danh sách dự thi

Học viện Báo chí & Tuyên truyền