Thứ sáu 17/08/2018 18:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách dự thi tin học k34 đợt 2 và hướng dẫn thi trắc nghiệm

Thứ ba 30/01/2018 14:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi tin học  k34 đợt 2 và hướng dẫn thi trắc nghiệm cụ thể như sau:

- Danh sách dự thi tin học

- Hướng dẫn thi trắc nghiệm

Học viện Báo chí & Tuyên truyền